Logo_BN_white

ZACHARZEWSKI I WSPÓLNICY,

EWA CZUDEK-GRZYB,

ANNA PAWLIKOWSKA,

ANDRZEJ ZACHARZEWSKI

S.C.

ul. Wasilewskiego 20/9

30-305 Kraków

tel.: +48 12 446 78 00

e-mail: office@zpartners.eu

Edit Template

O NAS

Zarządzając ryzykiem prawnym, pomagamy Państwu skupić się na prowadzeniu biznesu. Działamy szybko i dostarczamy konkretnych informacji. Proponujemy praktyczne rozwiązania.

  1. Usługi świadczymy:

– na rzecz firm w całej Polsce i poza jej granicami;

– głównie w formie zdalnej;

– w pełnym zakresie wynikającym z prowadzonej działalności.

  1. Preferujemy stałą współpracę opartą o rozliczenia miesięczne.

Znając naszego klienta i jego potrzeby, możemy oferować lepsze rozwiązania oraz zagwarantować pierwszeństwo obsługi.

Sprawy wpadkowe zlecane przez firmy nie będące dotąd naszymi klientami staramy się obsłużyć w miarę posiadanych terminów, w oparciu o stawki godzinowe.

  1. Tajemnica zawodowa jest zawsze rygorystycznie przestrzegana.
  2. Dla ochrony naszych klientów, wdrożyliśmy wysoki poziom bezpieczeństwa informatycznego.

Zarządzając ryzykiem prawnym, pomagamy Państwu skupić się na prowadzeniu biznesu. Działamy szybko i dostarczamy konkretnych informacji. Proponujemy praktyczne rozwiązania.

specjalizacje

WSPÓLNICY

EWA CZUDEK-GRZYB

PARTNER

ANDRZEJ ZACHARZEWSKI

PARTNER

ANNA PAWLIKOWSKA

PARTNER

ZESPÓŁ

Patrycja Bagińska

Radca Prawny

e-mail: pb@zpartners.eu

Roksana pokusińska

Aplikant Adwokacki

e-mail: rp@zpartners.eu

Zuzanna Groń

Aplikant Adwokacki

e-mail: zg@zpartners.eu

Sylwia Chudoba

Aplikant Radcowski

kontakt

ul. Wasilewskiego 20/9

30-305 Kraków

NIP: 6793058864

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Analiza ryzyka – taktyka – reprezentacja

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, we wszystkich rodzajach spraw i we wszystkich instancjach. Współpracujemy z kancelariami zagranicznymi, przy prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych za granicą.

Posiadamy również doświadczenie w orzekaniu jako arbitrzy w sądach polubownych, np. w Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich, czy w sądach polubownych działających przy Izbach Gospodarczych.

Przystępując do procesu przygotowujemy oszacowanie ryzyka związanego z jego prowadzeniem oraz w porozumieniu z Klientem ustalamy taktykę i strategię procesową.

Kierując się zasadą pragmatyzmu, w tych przypadkach, w których jest to możliwe preferujemy negocjacje i zawarcie ugody, zamiast wieloletniego, kosztownego procesu.

Mecenas Anna Pawlikowska i mecenas Andrzej Zacharzewski reprezentowali Klientów w sprawach dotyczących nie tylko obrotu gospodarczego i związanych z bieżącą działalności firm, ale również w co najmniej kilkuset sporach na tle wykonania umów kredytów indeksowanych kursem CHF, opcji walutowych, sprawach o odszkodowanie czy związanych z naruszeniami własności intelektualnej czy też o roboty budowlane.

Obsługa firm

Ocena ryzyka – biznesowe podejście – doradztwo

Od wielu lat doradzamy stale i ad hoc firmom różnej wielkości, od przedsiębiorców po korporacje, we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności.

Wśród naszych klientów znajdują się m.in. banki i instytucje finansowe, centra outsourcingu usług, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe oraz deweloperzy.

Wiemy, że prowadzenie jakiegokolwiek biznesu czy realizacja jakiegokolwiek projektu w warunkach niestabilnego prawa jest obarczone ryzykiem, dlatego kładziemy duży nacisk na jego analizę.

Jesteśmy skoncentrowani na zapewnieniu naszym klientom prawnego bezpieczeństwa prowadzonej przez nich działalności.

Świadczymy doradztwo w zakresie obsługi transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym z krajami trzecimi, spoza UE, w tym z Chinami. W związku z naszym uczestnictwem w sieci prawniczej AEA International Lawyer’s Network korzystamy z pomocy zaprzyjaźnionych, sprawdzonych i współpracujących z nami od wielu lat kancelarii zagranicznych.

Pomagamy przedsiębiorcom zagranicznym w zakładaniu i prowadzeniu działalności w Polsce, co obejmuje również usługi związane z przepisami imigracyjnymi.

Kładziemy duży nacisk na praktyczny aspekt oferowanych rozwiązań.

Mecenas Anna Pawlikowska od lat zajmuje się m.in. świadczeniem usług na rzecz branży nowoczesnych technologii i e-commerce, oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Mecenas Ewa Czudek – Grzyb posiada szczególne doświadczenie w dziedzinie obsługi firm z sektora bankowości i start upów

Mecenas Andrzej Zacharzewski doradza głównie firmom z branż BPO (Business Process Outsourcing), SSC (Shared Services Centers) oraz bankom. Posiada bogate doświadczenie procesowe i jako arbiter.

 

Bankowość  i finanse

Analiza ryzyka  – doradztwo – reprezentacja

Bieżąca obsługa banków jest naszą wiodącą specjalizacją od początku działania Kancelarii. Współpracujemy stale z pionami klientów detalicznych, korporacyjnych oraz compliance jednego z wiodących banków, w pełnym zakresie wynikającym z jego działalności operacyjnej.

Zajmujemy się analizą dokumentacji w związku z oceną zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego. Opracowujemy dokumenty wymagane w działalności bankowej. Pomagamy przy ustanawianiu zabezpieczeń i ich egzekucji.

Reprezentujemy banki w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, w szczególności w sporach dotyczących wykonania umów kredytowych indeksowanych do CHF, opcji walutowych, postępowaniach upadłościowych i układowych oraz naprawczych.

Wszyscy wspólnicy Kancelarii posiadają co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej banków oraz instytucji finansowych.

Nowoczesne Technologie

IT – e-commerce – Start -up’y

Od lat negocjujemy i opracowujemy umowy wdrożeniowe jak i SLA, umowy outsourcingowe oraz cloudowe (Saas, PaaS, IaaS). Tworzymy i analizujemy umowy licencyjne, przeprowadzamy audyty wdrożenia PSD2. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie, od opracowania koncepcji, poprzez wdrożenie po spory sądowe, w tym m.in. dotyczące sporów na tle funkcjonowania i rozliczeń na giełdach kryptowalut czy naruszeń własności intelektualnej.

Opracowujemy regulaminy sklepów internetowych, oraz platform B2B oraz B2C

Pomogliśmy wielu Start -up’ om z branży IT w realizacji pionierskich wizji.

Nasze doświadczenia zdobyliśmy świadcząc usługi na rzecz sektora bankowego oraz BPO, także przy wdrożeniach agile. Naszym liderem w te dziedzinie jest mecenas Anna Pawlikowska.

 

Prawo Spółek

IT – e-commerce – Start -up’yM&A – FDI – Compliance

Doradzamy naszym klientom przy złożonych i wymagających fachowej wiedzy projektach, na każdym etapie ich realizacji.

Opracowujemy koncepcję, strukturę i strategię przedsięwzięć biznesowych oraz pomagamy na etapie ich wdrożenia.

Do naszego dorobku należy między innymi zakładanie, przekształcenia i likwidacja spółek, wyodrębnianie zorganizowanych części przedsiębiorstw celem ich sprzedaży, czynności związane z obniżaniem i podwyższaniem kapitału, reprezentacja w postępowaniach upadłościowych, układowych i naprawczych, przygotowywanie audytów i due diligence spółek, nieruchomości i przedsiębiorstw, pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Pomagamy we wdrażaniu programów compliance i kontroli wewnętrznej, zapewniających zgodność działalności z prawem zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Zajmujemy się również doradztwem w zakresie ładu korporacyjnego i wypełnianiem przez Spółki obowiązków wynikających z ksh i krs, zapewniając kompleksową obsługę prawną.

Mecenas Andrzej Zacharzewski prowadził szereg projektów z zakresu prawa spółek, w szczególności dla branży bankowej, przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego oraz BPO.

RODO / Ochrona danych

Audyty zgodności – analiza ryzyka – wdrożenie RODO

Kancelaria od ponad 25 lat zajmuje się problematyką ochrony danych, począwszy od współtworzenia pierwszego w Polsce prywatnego pośrednictwa pracy, po złożone projekty związane z wdrażaniem RODO. Z tego względu nasze usługi dotyczące ochrony danych są świadczone kompleksowo i interdyscyplinarnie a oferowane rozwiązania są praktyczne i użyteczne.

Naszym Klientom oferujemy audyty zgodności przetwarzania danych z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67, analizy ryzyka, przygotowanie dokumentacji oraz procedur w związku z wdrażaniem RODO, bieżące doradztwo przy procesach przetwarzania danych, współpraca z IODO.

Wszyscy wspólnicy są wysokiej klasy ekspertami w dziedzinie ochrony danych.

International Desk

Obsługa transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym i szeroko rozumiana współpraca międzynarodowa jest istotnym elementem naszej działalności.
Dzięki uczestnictwu w renomowanych, międzynarodowych sieciach prawniczych, takich jak Justinian Lawyers, , działalność w izbach przemysłowo – handlowych, dostarczamy naszym klientom efektywne rozwiązania prawne nie tylko w razie sporów z kontrahentami zagranicznymi, ale również przy zakładaniu działalności za granicą oraz przy realizacji złożonych projektów o charakterze transgranicznym.
Szczególne doświadczenia nabyliśmy w toku wieloletniej współpracy z chińską kancelarią Tian Bo Law Firm w Pekinie, dzięki której aktywnie wspieramy naszych klientów na rynku chińskim, zarówno w zakresie dostaw towarów i usług, nawiązywania kontaktów handlowych, dochodzenia i egzekucji należności, jak również uzyskiwania zezwoleń i rejestracji działalności w Chinach.
Na terenie CHRL zapewniamy również obsługę procesową i pomoc w postępowaniach administracyjnych.
Pomagamy również klientom z zagranicy w podejmowaniu działalności w Polsce.
Mecenas Andrzej Zacharzewski i mecenas Anna Pawlikowska zrealizowali wiele projektów transgranicznych, takich jak np. sprzedaż i wynajem czytników e-booków na terenie Chin, tworzenie i dostawa aplikacji mobilnych w Rosji, wygrane postępowania arbitrażowe w Chinach, szereg umów o współpracy gospodarczej w branży spożywczej, grzewczej, importu stali i wielu innych.

Radca prawny Ewa Czudek Grzyb

Doświadczenie

Radca prawny z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie obsługi prawnej biznesu. Współzałożyciel Kancelarii. Prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego.

Nadzoruje prace Działu Prawa  Bankowego i Finansowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bankowego, finansowego, prawa pracy oraz nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

Zajmuje się  tworzeniem i negocjowanie umów handlowych, cywilnych, w tym obszarze przedsiębiorczości, a także prawa pracy.

Doradza klientom korporacyjnym przy wdrażaniu wewnętrznych regulacji prawa pracy, takich jak w szczególności regulaminy pracy, wynagradzania, regulaminy pracy zdalnej, polityki antymobbingowe.

Współpracowała z jednym z wiodących portali internetowych w Polsce.

Doradzała w szeregu projektów z zakresu procesów tworzenia, łączenia, podziału i przekształcania spółek prawa handlowego oraz zagadnień korporacyjnych w spółkach z o.o., spółkach akcyjnych, w tym również giełdowych.

 

Specjalizacja:

Bieżąca obsługa Firm

Prawo finansowe i bankowe

Prawo pracy

Nieruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowe

 

Edukacja:

Ukończone Studia Prawnicze na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Członkostwo:

Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie;

Języki:

angielski

LinkedIn:

Ewa Czudek-Grzyb | LinkedIn

Adwokat Andrzej Zacharzewski

Doświadczenie

Adwokat. Współzałożyciel Kancelarii. Prowadzi obsługę procesową banków, doradza klientom korporacyjnym w obszarze handlu międzynarodowego.

Nadzoruje prace Działu Procesowego oraz International Desk.

Przewodniczący Rady Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.

Reprezentował klientów w postępowaniach polubownych dotyczących sporów na tle wykonania opcji walutowych.

Doradzał firmom polskim w szeregu transakcji oraz przy realizacji skomplikowanych i wielowątkowych projektów transgranicznych, przede wszystkim dotyczących Azji.

Nadzorował wdrażanie RODO w firmach z branż BPO, IT, SSC.

Był zaangażowany w realizację m.in:

–  inwestycji typu green field w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (branża motoryzacyjna), jak również doradzał wielu inwestorom zagranicznym, głównie z Chin, Włoch, Francji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Kanady przy projektach dotyczących wchodzenia na rynek Polski;

– transgraniczną fuzję w branży motoryzacyjnej;

– utworzenie domu maklerskiego;

– z partnerem chińskim współtworzył globalną platformę B2C oraz B2B służącą kojarzeniu partnerów biznesowych i nabywaniu towarów i usług z Chin.

– członkostwo w radzie nadzorczej spółki akcyjnej powołanej w celu budowy centrum biznesowego

Doradza w ramach bieżącej obsługi prawnej firmom działającym w obszarze usług finansowych i bankowości oraz outsourcingu usług.

Był członkiem rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Orzekał jako arbiter w ponad stu sprawach dotyczących międzynarodowego obrotu gospodarczego, głównie z dziedziny transportu i logistyki oraz platform płatniczych, w tym giełd kryptowalut.

Arbiter sądów polubownych:

Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich, Warszawa

Sądu Polubownego przy Konfederacji Lewiatan, Warszawa,

Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie,

Specjalizacja:

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Prawo bankowe i finanse

Prawo spółek

Ochrona danych osobowych (RODO)

International Desk

Edukacja:

1996 – The Academy  of American and International Law, organizowana przez Southwestern Institute for International and Comparative Law, w Plano, Texas, USA

1996-egzamin adwokacki z pierwszą lokatą w Krakowie

1994 – staż w Biurze Gubernatora Stanu Illinois, Internal Revenue Division, Chicago, Il., USA

Szkoła Prawa Amerykańskiego i Międzynarodowego, organizowana przez American Bar                Association oraz DePaul University College of Law, Chicago, Il, USA

1993 – Szkoła Prawa Europejskiego, Instituto Universitario Europeo, Florencja, Włochy

1991 ukończone studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Członkostwo:

Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie;

Wyróżnienia i nagrody:

2014 rok – I miejsce w plebiscycie czytelników magazynu „Forbes” Profesjonalista Roku w kategorii „Adwokat” (Małopolska)

Publikacje:

„Banki wygrywają z przedsiębiorcami  procesy o opcje walutowe”; Rzeczpospolita, 23.12.2010;

„Nadużycie gwarancji bankowej przez jej beneficjenta”, Prawo Bankowe, 2006, zeszyt 11, s. 37

„Outplacement”; Agnieszka Flis, Marek Mos, Andrzej Zacharzewski, Krakow,  co. 2002 ISBN 83-7287-014-4

„Przekształcenia spółek cywilnych w spółki handlowe – tryb i konsekwencje dla banku”, Prawo Bankowe, 2001/7-8/53;

„Akredytywa dokumentowa jako praktyczny instrument płatniczy”,  Palestra, 1997 41/1-2(469-470), 55-68;

„Adwokaci (Rzecznicy) Generalni – ich rola i miejsce w strukturze Trybunału Sprawiedliwości  Unii Europejskiej w Luksemburgu”, Palestra 1994, 3-4/123;

Języki:

angielski, rosyjski, włoski

LinkedIn:

Andrzej Zacharzewski | LinkedIn

Radca prawny Anna Pawlikowska

Doświadczenie

Współzałożycielka Kancelarii. Od kilkunastu lat doradza stronom kontraktów technologicznych.  Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz nowych technologii. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców.

Ukończyła z wyróżnieniem studia  magisterskie II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UJ “Intellectual Property and New Technologies” realizowane we współpracy ze Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO Academy) oraz Urzędem Patentowym RP (2019- 2021). Absolwentka studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2015 – 2016).

Nadzoruje prace Działu Własności Intelektualnej i E-commerce.

Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie związane z reprezentowaniem przedsiębiorców w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Specjalizacja:

Obsługa Firm

Prawo Nowoczesnych Technologii

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Edukacja:

Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji

Aplikacja sędziowska

Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie – studia podyplomowe Prawo nowoczesnych technologii

Uniwersytet Jagielloński – Studia  magisterskie II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji UJ “Intellectual Property and New Technologies

Członkostwo:

Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie;

Języki:

angielski

LinkedIn:

Anna Pawlikowska | LinkedIn